Izaberite jezik:

Pitajte nas

Ime i prezime:

E-mail:

Kursna lista

 

    

      Knjigovodstvo - računovodstvo


      Konsalting


      Poreski saveti


      Finansijska operativa


      Zakonska regulativa


      Prijava i odjava radnika

     
      Obrada autorskih honorara


      Kurs knjigovodstva i finansija

Sva prava zadržana © 2015  - Stara Fanija

Konvertor valuta

  +381/ 11 2030-050            +381/ 11 2030-051
       +381/ 11 3284-519           
+381/ 11 2920-404
       +381/ 11 630-1431            +381/ 11 630-4963
  +381/ 11 2920-220       +381/ 64 9229-034

  E-mail: fanija1959@mts.rs

 

    

      Knjigovodstvo - računovodstvo


      Konsalting


      Poreski saveti


      Finansijska operativa


      Zakonska regulativa


      Prijava i odjava radnika

     
      Obrada autorskih honorara


      Kurs knjigovodstva i finansija


 
Knjigovodstvo obuhvata:

 
  • Kompletnu sintetiku i analitiku u skladu sa zakonom o računovodstvu i reviziji (glavnu knjigu, salda konta kupaca i dobavljača, devizne analitike kupaca i dobavljača u valuti, analitike osnovnih sredstava sa svim potrebnim obračunima).
 
  • Robno materijalno knjigovodstvo (izradu kalkulacija za trgovine na veliko i trgovine na malo, devizne kalkulacije pri uvozu, kepu knjigu, dnevni promet ugostitelja ažuran u dan, kalkulacije za ugostitelje, lagere repro materijala, radne naloge proizvodnje u ugostiteljstvu i proizvodnim pogonima, knjigu poslovanja za preduzetnike, kao i sve evidencije komisione robe).

  • PDV evidenciju sa obračunom PDV-a i izradu knjiga ulaza i izlaza. U okviru PDV-a omogućavamo i dodatnu evidenciju izlaznih i ulaznik faktura koja je obavezni deo administrativnog posla.BUDITE MEĐU USPEŠNIMA
BUDITE DEO NAŠEG TIMA!
 
Zadovoljstvo klijenata, ažurnost poslovanja, efektivnost i efikasnost , kao i visok nivo kvaliteta pruženih usluga čine sastavni deo vizije našeg preduzeća, kao Vašeg stručnog i pouzdanog poslovnog partnera u svetu računovodstvenih usluga.
Vaša "Stara Fanija"